DIA MUNDIAL DEL MELANOMA 2016

Data: 23-05-2016 - Categoría: Salut

El melanoma és un tumor cutani maligne i la seva incidència ha augmentat ràpidament en els últims anys, fins a situar-se entre els 10 tumors més freqüents; per això, la prevenció i el diagnòstic precoç de la malaltia són claus per afavorir la potencial curació dels pacients diagnosticats de melanoma. En els darrers 5 anys l’evolució i pronòstic d’aquest tumor ha canviat radicalment igual que el seu pronòstic gràcies al nou arsenal terapèutic disponible a dia d’avui per tractar-lo.

Tot i que el melanoma ha estat sempre un dels tumors més temuts, els darrers 5 anys hi ha hagut un canvi de paradigma en el tractament d’aquests tumors i, per tant, en la seva evolució i pronòstic. En l’abordatge del melanoma, la multidisciplinarietat és la clau, i és imprescindible que aquests tumors es tractin en els centres considerats de referència per a aquesta patologia, que disposin d’equips transversals amb implicació d’especialistes en dermatologia, oncologia, anatomia patològica i cirurgia plàstica. Però el repte del tractament d’aquests tumors va un pas més enllà i és necessari poder oferir als pacients tots els resultats de la recerca més pionera perquè es tradueixin en el màxim ventall de possibilitats terapèutiques dirigides a aquests pacients.

Galería de fotos