Dia Mundial del Medi Ambient. Units per un planeta sense contaminació de l'aire

Data: 05-06-2019 - Categoría: Medi Ambient

La CUS, Coordinadora d’Usuaris de la Sanitat. Salut, Consum i Alimentació s’afegeix al Dia Mundial del Medi Ambient i convida a tothom: persones, societat i governs arreu del món, a reflexionar sobre la necessitat vital de modificar les nostres actituds i accions vers el medi ambient i a fer-ho des d’ara mateix.

Protegim el nostre entorn

L'ésser humà és alhora obra i artífex del medi que l'envolta, el qual li dóna el suport material i li brinda l'oportunitat de desenvolupar-se intel·lectual, moral, social i espiritualment. A la llarga i tortuosa evolució de l'espècie humana en aquest planeta s'ha arribat a una etapa en què, gràcies a la ràpida acceleració de la ciència i la tecnologia, les persones han adquirit el poder de transformar, d'innombrables maneres i en una escala sense precedents, tot el que els envolta.
Les Nacions Unides, conscients que la protecció i la millora del medi humà és una qüestió fonamental que afecta el benestar dels pobles i al desenvolupament econòmic del món sencer, van designar el 5 de juny "Dia Mundial del Medi Ambient" .

La celebració d'aquest dia ens brinda l'oportunitat d'ampliar les bases d'una opinió pública ben informada i d'una conducta dels individus, de les empreses i de les col·lectivitats inspirada en el sentit de la seva responsabilitat pel que fa a la conservació i la millora del mitjà. Aquest dia ha anat guanyant rellevància des que va començar a celebrar-se en 1974 i, ara, és una plataforma mundial de divulgació pública amb àmplia repercussió en tot el globus.

El país amfitrió del Dia Mundial del Medi Ambient, on tenen lloc les celebracions oficials, varia anualment. Aquest any és la Xina.


Units per un planeta sense contaminació de l'aire

Cada Dia Mundial del Medi Ambient se centra en un tema amb què conscienciar el públic sobre un assumpte ambiental particularment urgent. El tema per 2019 gira al voltant de la "Contaminació de l'aire"; una crida a l'acció amb d'ajudar a combatre un greu problema que afecta milions de persones a tot el món.

Amb l'elecció d'aquest tema, la Xina, l'organitzador del Dia Mundial del Medi Ambient d'aquest any, ens convida a considerar els canvis que podem fer en el nostre dia a dia per reduir la contaminació de l'aire que generem en la nostra vida quotidiana. L'objectiu és, ni més ni menys, que eliminar de forma progressiva la nostra contribució individual a l'escalfament global i, d'aquesta manera, aturar els seus perniciosos efectes en la nostra salut, i la del planeta.

Què causa la contaminació de l'aire?

Entendre els diferents tipus de contaminació, i com afecten la nostra salut i al medi ambient, ens ajudarà a prendre mesures per millorar l'aire que respirem. Sovint ni tan sols es pot veure, però la contaminació atmosfèrica és a tot arreu. Nou de cada deu persones a tot el món estan exposades a nivells de contaminació que superen els nivells de seguretat assenyalats per l'Organització Mundial de la Salut (OMS). Que no hi hagi dubte; hem de fer alguna cosa ja.

Principals causes de la contaminació de l'aire: usos domèstics, indústria, transport, agricultura i deixalles.

Llar: La principal font de contaminació en l'ambient de les cases és la crema en interiors de combustibles fòssils, fusta i altres combustibles de biomassa per cuinar, escalfar i encendre focs. Al voltant de 3.8 milions de morts prematures són causades per la contaminació de l'aire interior cada any, la gran majoria en països en desenvolupament.

Indústria: En molts països la producció d'energia és una font important de contaminació de l'aire. Les centrals elèctriques que cremen carbó són un emissor important, mentre que els generadors dièsel suposen una preocupació creixent en àrees desconnectades de la xarxa elèctrica.

Transport: El sector del transport mundial representa gairebé un quart de les emissions de diòxid de carboni relacionades amb l'energia, una proporció que està augmentant. Les emissions del transport s'han relacionat amb gairebé 400,000 morts prematures.

Agricultura: Hi ha dues fonts principals de contaminació de l'aire provinent de l'agricultura: el bestiar, que produeix metà i amoníac, i la crema de residus agrícoles. Al voltant del 24% de tots els gasos d'efecte hivernacle emesos a tot el món provenen de l'agricultura, la silvicultura i altres usos del sòl.

Residus: La crema de residus a cel obert i les deixalles orgàniques en els abocadors alliberen a l'atmosfera dioxines nocives, furans, metà i carboni negre. A nivell mundial, s'estima que el 40% dels residus es crema a l'aire lliure, un problema que resulta més greu en les regions que s'estan urbanitzant i en els països en desenvolupament.

Altres fonts: No tota la contaminació de l'aire prové de l'activitat humana. Les erupcions volcàniques, les tempestes de pols i altres processos naturals també causen problemes.