Dia Mundial del Càncer 2021

Data: 04-02-2021 - Categoría: SalutL’epidèmia de la COVID-19 està causant un impacte rellevant en tots els àmbits de la societat. I pel que fa a l’àmbit de la salut  a Catalunya, una de les conseqüències ha estat un alentiment en els diagnòstics de casos de càncer, que durant l’any passat van frenar-se un 12% respecte l’any 2019.

Des de l’inici de l’epidèmia, el sistema sanitari es va bolcar en l’atenció dels pacients amb COVID. En la primera onada, el desconeixement clínic inicial de la malaltia i el volum important de casos en un període curt de temps van provocar que, durant setmanes, la major part dels recursos assistencials s’haguessin de dedicar a aquests pacients. I això va impactar en l’atenció de moltes altres malalties, ajornant proves i intervencions i modificant el tipus d’atenció, per exemple augmentant les visites telemàtiques.

No obstant això, superada la primera onada, l’impacte de les successives onades ha estat menor a nivell hospitalari, tot i mantenir-se més constant a l’atenció primària, primera porta d’entrada de molts dels casos. Aquest fet i l’experiència adquirida han propiciat, actualment, el manteniment de bona part de l’atenció sanitària i una disminució de l’activitat reduïda per haver de dedicar recursos als pacients COVID.

En concret, durant la primera onada, l’atenció dels pacients ja diagnosticats de càncer es va haver d’adaptar a la situació (amb visites de seguiment telemàtiques de control de l’evolució de la malaltia, amb teràpies orals quan era possible, etc.). De fet, van disminuir els diagnòstics de nous casos per les restriccions en la realització de proves, per la reducció de les visites presencials a l’atenció primària, per la menor derivació de pacients a centres hospitalaris o per la mateixa inquietud dels pacients a ser visitats als centres sanitaris, per por a la infecció.

Com s’observa en la figura inferior, la disminució dels diagnòstics de neoplàsies de l’any 2020 en comparació amb l’any 2019 s’inicia al març, arriba al seu pic a l’abril i inicia la recuperació a partir del maig, quan el nombre de casos va tendir a normalitzar-se i es va experimentar una certa recuperació dels casos no diagnosticats en els mesos anteriors. En resum, durant la primera onada els diagnòstics van disminuir en un 37,9%, i a partir de la segona onada es van recuperar, tot i ser un 10,5% inferiors a les del 2019. Globalment, durant tot l’any 2020 el nombre de diagnòstics va reduir-se un 12,2%:

Cal remarcar que aquestes dades corresponen a pacients amb diagnòstic d’anatomia patològica de neoplàsies (càncers invasius, incloent recidives, i in situ) durant aquest període, i no a pacients diagnosticats per primera vegada: en aquest sentit, al 2020 s’han estimat un total de 37.189 nous casos de càncer a Catalunya, uns 1.800 menys dels projectats per a l’any 2025, segons dades del Pla director d’Oncologia del Departament de Salut mostrades en la següent taula:

Galería de fotos