Dia Mundial del Alzheimer

Data: 20-09-2019 - Categoría: Salut

L?Alzheimer és una malaltia neurològica que afecta actualment unes 800.000 persones a Espanya, una xifra que anirà en progressió en un futur proper. És la principal causa de demència a nivell mundial i a més és la Malaltia que genera un major percentatge de discapacitat en persones grans a Espanya i, com consecuència, produeix una despesa social molt Important.

S'ha calculat que el cost mitjà d'atenció a una persona afectada per Alzheimer oscil·la entre 17.100 i 28.200 euros cada any per aquest cost augmenta amb la progressió de la malaltia degut  al deteriorament cognitiu del pacient i pot, fins i tot, arribar a duplicar-se en els casos més greus.

El cost del tractament de l'Alzheimer es tradueix a nivell global, en persones majors de 65 anys, en uns 10.000 milions d'euros anuals. Xifra que suposa el 1,5% del producte interior brut nacional.

A nivell mundial el panorama es bastant descoratjador. Es prevéu que l'any 2050 hi haurà al voltant de 130 milions de persones. A Espanya, entre un 3 i un 4% de la població d'entre 75 i 79 anys té un diagnòstic d'Alzheimer peró aquest percentatge augmenta fins al 34% en majors de 85 anys. I, finalment, s'estima que al voltant del 15% de la població major de 65 anys pateix deteriorament cognitiu lleu que en més de la meitat dels casos estan relacionats amb la malaltia d'Alzheimer.


Cada any es diagnostiquen a Espanya 40.000 nous casos, però la gran majoria de casos d'Alzheimer lleu estan pendents de diagnòstic, pràcticament un 80%, i a més Un altre percentatge elevat, entre el 30 i el 40% dels casos totals estan sense diagnòstic el que suposa un impediment per instaurar precoçment tractaments que ajudin a alentir el procés de deteriorament a nivell cognitiu.

L'arsenal farmacològic actual només és eficaç en l'acció d'alentir la progressió dels símptomes. Un altre aspectes fonamentals és la intervencions sobre els factors de risc modificables de la malaltia que constituexen una alternativa eficaç per a la prevenció activa i la reducció de la seva incidència.

Per tant, es tracta d'impulsar de forma urgent plans de prevencion primària, per aconseguir un major control dels factors de risc vascular i uns estils de vida més saludables per a la població, invertir en investigació per assolir un major coneixement de la fisiopatologia d'aquesta malaltia per desenvolupar fàrmacs de més alta eficàcia.

Es coneix que un gran percentatge de casos d'Alzheimer són atribuïbles a factors de risc potencialment modificables; diabetis mellitus, hipertensió arterial, obesitat, tabaquisme, inactivitat física, depressió, inactivitat cognitiva o baix nivell educatiu, la hipoacúsia i el aïllament social. Si aquests elements es poguessin modificar això repercutiria en la prevenció d'entre un i tres milions de casos d'Alzheimer a nivell mundial.

En aquest Dia Mundial de l'Alzheimer des de la CUS - Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat. Salut, Consum i Alimentació volem sensibilitzar la societat sobre aquesta malaltia i sobre l'impacte a diversos nivells i centrar la nostra atenció no tan sols en els malalts sinó también en les famílies i en els cuidadors que tenene un valor molt especial en l'atenció i cura de les persones que patexen aquesta malaltia i que dia rere dia suporten tant els esforços físics com emocionals que suposa tractar amb aquestes persones per facilitar-los la millor qualitat de vida possible.