DIA MUNDIAL DE L'HEPATITIS 2016

Data: 28-07-2016 - Categoría: Salut


El Dia Mundial contra l'Hepatitis, el 28 de juliol de 2016, és una oportunitat per doblar els esforços nacionals i internacionals ee la lluita contra aquesta malaltia i instar als associats i als Estats Membres al fet que prestin el seu suport a l'aplicació de la primera Estratègia Mundial del Sector de la Salut contra les Hepatitis Víriques per 2016-2021, aprovada en la 69.a Assemblea Mundial de la Salut, al maig de 2016.

L'hepatitis es caracteritza per una inflamació del fetge i té tres possibles vies de transmissió: sexual (hepatitis B i C), sanguínia (hepatitis B, C, D, F i G) i orofecal, per contacte amb la femta de persones infectades o el consum d'aliments o aigua infectats (hepatitis A i E). Es pot curar-se abans de sis mesos o fer-se crònica i arribar a derivar en cirrosi o càncer de fetge.