Dia Mundial de les persones consumidores

Data: 15-03-2019 - Categoría: Consum

La CUS. Coordinadora d’Usuaris de la Sanitat. Salut, Consum i Alimentació s’afegeix a la celebració del Dia Mundial de les persones consumidores.

La decisió de reconéixer el dia 15 de març com la data internacional per a celebrar el dia dels drets de les persones consumidores, té el seu origen en el discurs que aquest dia, en 1.962, el president dels Estats Units John F. Kennedy, va dirigir al Congrés dels EUA, discurs dedicat íntegrament a les persones consumidores, que incidia en la necessitat de reconéixer els seus drets i d’articular mesures legislatives i accions de govern per a oferir-los una major protecció.
 
A Espanya, des dels anys 80, i especialment des que es promulga la Llei 26/1984 General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris en desenvolupament de l’article 51 de la Constitució, aquesta data té un reconeixement clar, organitzant-se múltiples actes entorn d’aquest dia, que brinden l’oportunitat a les institucions i associacions de persones consumidores compartir un temps per a la reflexió i el diàleg sobre el present i el futur dels drets de les persones consumidores i sobre com avançar cap a un consum més responsable i solidari.

Tal com explica l’Agència Catalana del Consum, som persones consumidores i usuàries quan comprem un producte o contractemun servei en un àmbit aliè a una activitat empresarial o professional. Com a persones consumidores tenim dret a la protecció de la salut i a la seguretat, la protecció dels interessos econòmics i socials, la indemnització i reparació de danys; la protecció jurídica, administrativa i tècnica; la informació, l’educació i la formació; la representació, la consulta i la participació, així com els dretslingüístics.