Dia Mundial de la Salut Mental

Data: 10-10-2018 - Categoría: Salut


L'adolescència i la primera fase en l'edat adulta és una etapa en què es generen molts canvis. És una fase intensa i apassionant però que també pot causar problemes d'estrès, angoixa o depressió. A vegades, si aquestes situacions no es controlen, els sentiments generats poden desembocar en trastorns o malalties mentals.

D'altra banda la implantació de les noves tecnologies, les xarxes socials, al marge dels beneficis que suposen també poden ser causa de tensions i conflictes emocionals i conductuals. També hi ha molts adolescents en situacions determinades que són especialment vulnerables a l'angoixa i les malalties mentals.

Tot i que la meitat de les malalties mentals comencen abans dels 14 anys, en la majoria de casos no són detectades ni tractades. En una llista d'afectacions la depressió ocupa el tercer lloc, el suïcidi la segona plaça i la problemàtica de l'ús abusiu dl alcohol i substàncies estupefaents és un problema creixent en molts països i genera comportaments delictius i perillosos, inclosos comportaments sexuals de risc. Sense oblidar els trastorns alimentaris.

S'està treballant en el reconeixement de l'important que és ajudar a crear resiliència mental, des de les edats més primerenques, per poder enfrontar-se amb èxit als reptes que planteja la societat actual. És evident la importància creixent de la promoció i la protecció de la salut de l'adolescent no tan sols per millorar la salut a curt termini i llarg termini sinó també per a l'economia i la societat ja que tot està interrelacionat.

En l'aspecte preventiu és fonamental el coneixement i comprensió dels signes i símptomes precoços que alerten sobre el risc d'una malaltia mental. Els pares i els professors poden contribuir a potenciar en els nens i adolescents accions que els ajudin a fer front als reptes quotidians tant a casa com a l'escola. També des de les escoles i altres entorns de la comunitat ha de prestar suport psicosocial, i, evidentment, potenciar les capacitats a nivell professional dels diferents àmbits perquè siguin capaços de detectar i tractar la possible presència d'un trastorn mental.

No podem deixar de banda la inversió de les administracions i la participació dels diferents sectors socials, salut i educació aspectes essencials per preservar la salut mental dels joves. Ensenyar-los com cuidar la seva salut mental i de quina, manera poden ajudar a altres persones a superar aquestes circumstàncies.