Dia Mundial de la Presa de Consciència de l'Abús i el Maltractament envers les Persones Grans

Data: 15-06-2016 - Categoría: Socials

L'Organització de les Nacions Unides (ONU) estima que entre el 4% i el 6% de la gent gran d'arreu del món ha patit algun tipus d'abús i maltractament.

El 19 de desembre de 2011, les Nacions Unides van reconèixer l'abús i el maltractament envers les persones grans com un problema social mundial que afecta la salut i els drets humans de milions de persones i una qüestió que mereix l'atenció de la comunitat internacional.

Segons la Declaració de Toronto per a la Prevenció Global del Maltractament de la Gent Gran (2002), el maltractament envers les persones grans es defineix com l'acció única o repetida, o la manca d'una resposta adequada, que causi danys o angoixa a una persona gran i que tingui lloc dins de qualsevol relació on existeixi una expectativa de confiança (OMS, INPEA 2002).

El maltractament a les persones grans comprèn des d'accions violentes, com ara agressions físiques, sexuals i psíquiques, fins a conductes passives o d'omissió de l'atenció, com la negligència, les quals també repercuteixen negativament sobre el benestar de la persona. Les persones grans són especialment vulnerables als abusos econòmics, és a dir, a l'ús inadequat dels seus fons i recursos per membres de la família o altres persones cuidadores (OMS, 2002).

Font: Canal Salut

Galería de fotos