Dia Mundial de la Malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC)

Data: 16-11-2016 - Categoría: Salut

A Catalunya, la MPOC és un dels motius més freqüents d'atenció mèdica, especialment a urgències, per les aguditzacions que es produeixen durant l'evolució de la malaltia. Es calcula que el 9,2% de la població més gran de 40 anys pateix MPOC i cal destacar que, a diferència d'altres processos crònics, en aquesta malaltia no hi ha hagut un descens de la mortalitat.

La implementació ara fa tres anys del Programa de prevenció i atenció a la cronicitat de Catalunya (PPAC) ha permès reduir un 13% les hospitalitzacions evitables per bronquitis crònica, gràcies al desplegament d'una ruta assistencial específica per a aquesta malaltia. El Departament de Salut continua treballant per reduir la proporció dels reingressos hospitalaris als 30 dies en pacients afectats, que, en el cas de la MPOC, van suposar un 16% l'any 2014.

L'objectiu de les polítiques de salut en aquest àmbit és millorar l'atenció al malalt crònic i la seva qualitat de vida. A banda del PPAC també s'han desenvolupat altres recursos, com ara el Programa pacient expert, que cada cop involucra més malalts crònics en el coneixement de la seva patologia, la responsabilització i el foment de l'autocura.

El Departament de Salut fa front a les malalties respiratòries –i, en especial, a malalties cròniques com la MPOC– amb la creació, l'any 2009, del Pla director de malalties de l'aparell respiratori, per mandat del Pla de salut de Catalunya. Un dels objectius del Pla de salut en el període 2011-2015 és l'abordatge de la cronicitat, atès que requereix un enfocament molt ampli, que integri solucions a les necessitats generals dels pacients crònics al marge de quina en sigui la condició específica.