Dia internacional contra l'Assetjament escolar

Data: 02-05-2019 - Categoría: Salut

Des de la CUS - Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat. Salut, Consum i Alimentació demanem que es tingui una especial cura a l’aplicació del protocol de prevenció, detecció i intervenció davant l'assetjament i el ciberassetjament entre iguals.

El tema de l'assetjament escolar no és una problemàtica menor i afecta directament a milers, millor dit, milions d’infants i adolescents a les escoles d'arreu del món, per això la UNESCO va reconèixer el Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar el 2 de maig de l'any 2013 amb l'objectiu de conscienciar a tota la població.

L'impacte i els seqüeles que provoca aquest fet estan àmpliament documentades. Està clar que després de patir els humiliacions, els Insults, les burles, la marginació del grup, els cops o les vexacions repetides per part dels companys els nens i joves afectats no poden quedar-se immunes.

A aquest tipus de violència física, verbal o psicològica entre menors se li afegeix el risc de patir més endavant problemes de salut mental entre els que s'assenyalen, especialment, l'ansietat, tot i que no cal descartar la depressió i tendència a auto lesionar-se o tenir idees suïcides


A Espanya una anàlisi de 2009 publicat a l'International Journal of Psychology and Psychological Therapy mostra que el nivell d'incidència se situa en unes taxes lleugerament més baixes: el 23%. "Està present en tots els nivells analitzats, sent els últims cursos d'Educació Primària [en especial als 10 anys] i els primers de la Secundària [als 13 anys] els que registren major incidència", precisa el document.

Davant la dimensió del problema, els autors d'aquest estudi van plantejar avaluar les conseqüències del bullying de forma aïllada, és a dir, en persones que només hagin patit aquest tipus d'assetjament. I comparar els efectes en la salut mental (mesurats als 18 anys després de seguir els xavals des dels 8-9 anys) amb les seqüeles que deixa el maltractament adult, que van estudiar per separat.

Pot sorprendre que les conseqüències de l'assetjament escolar siguin més perjudicials fins i tot que les del maltractament, quan en aquest últim cas, són els pares o els familiars els responsables de l'agressió als petits, amb la càrrega emocional que això comporta.

Patir aquesta classe de violència per part dels seus companys en l'últim període del desenvolupament del menor "suposa un desequilibri i un desgast de la personalitat del nen o del jove de forma molt fort". I si aquesta situació es perllonga en el temps pot afectar de forma important a la personalitat del subjecte amb una conseqüències especialment negatives.

Els pares i els educadors hem d'assumir que un nen no pot ser assetjat ni ha d’assetjar, maltractar o abusar d'un altre, i que s'ha de actuar davant les seqüeles. Una altra aspecte fonamental és que cal formar bé als mestres i als pares peró no tan sols a ells. s'hauria de tenir un control més estricte per part de personal preparat per detectar conductes anómales quan els nens i adolescents estan als espais d'esbarjo (pati, gimnàs, etc) o a la zona de menjadors que son alguns dels llocs habituals on es produexen aquestes situacions.

En base a aquesta celebració del Dia Internacional contra l'Assetjament i des del Departament d'Educació s'impulsa el Programa d'Innovació Pedagògica #aquiproubullying per aturar l'Assetjament escolar i Millorar la convivència, on l'Alumnat és el principal protagonista.

S'han donat a conèixer algunes propostes orientades a desenvolupar activitats amb la finalitat de sensibilitzar i conscienciar a tota la comunitat educativa contra l’assetjament escolar.

Aquí està disponible l'enllaç
Dia internacional contra l'Assetjament escolar #aquiproubullying