Dia Europeu de la Mediació

Data: 20-01-2022 - Categoría: Salut


Europa celebra aquest 21 de gener el Dia de la Mediació. Una jornada que serveix per commemorar l'aprovació del primer text legislatiu de mediació europeu: la Recomanació R (98) 1 sobre Mediació Familiar, aprovada pel Consell d'Europa el 21 de gener de 1998.

Què és la mediació? La mediació és la màxima expressió de la Justícia Restaurativa, un model alternatiu a la Justícia tradicional, que busca donar un protagonisme més gran a la víctima i, sobretot, aconseguir una reparació de la seva situació a través d'una comunicació directa entre les parts.