Desxifrat el genoma més complet de el càncer per aconseguir un diagnòstic més precoç, nous tractaments i major efectivitat

Data: 06-02-2020 - Categoría: Salut


Un consorci científic internacional acaba de publicar el mapa més complet del genoma dels 38 tumors més freqüents. No és la solució definitiva però és un gran pas endavant al que des de la CUS – Salut, Consum i Alimentació volem donar la rellevància que es mereix.

El càncer s’inicia a partir de determinats danys genètics que es produeixen molt abans que la malaltia es manifesti. Fins i tot en alguns tipus de tumors les mutacions poden llegar a aparèixer fins a 10 anys abans que s'arribi a la diagnosi de la malaltia.
Els investigadors de l'Institut Europeu de Bioinformàtica del Laboratori Europeu de Biologia Molecular (EMBL-EBI), a Alemanya, i de l'Institut Francis Crick, al Regne Unit, han identificat mutacions en teixits sans que apareixeran fins a 10 anys abans que el tumor iniciï la seva fase de desenvolupament i l'individu es predisposi a patir-lo.

Aquest estudi ha consistit a analitzar el genoma complet de més de 2600 tumors de 38 tipus de càncer diferents de gran incidència, com a pulmó i mama, abans que els pacients diagnosticats rebessin cap tipus de tractament i han aconseguit determinar en el temps els canvis genòmics que ocorren en el teixit afectat.

Ja hi ha més de 30 tipus de càncer dels que es coneixen els canvis específics i la possibilitat de saber quan és probable que apareguin i en quin moment ho han fet. Coneixent aquests patrons es disposa d’una porta oberta per al desenvolupament de proves genètiques que permetin identificar els indicis de càncer molt abans.
La comprensió de tot el procés en de les mutacions que finalment provoquen el tumor pot permetre conèixer els mecanismes que provoquen l'aparició d’un tumor i ajudar a desenvolupar mecanismes de detecció precoç.

Espanya ha contribuït al projecte mitjançant la seqüenciació de 95 tumors primaris de leucèmia limfàtica crònica, coordinada per Científics de el Centre Nacional d'Anàlisi Genòmica (CNAG-CRG), que forma part de el Centre de Regulació Genòmica (CRG) a Barcelona.

Els resultats que s'acaben de conèixer d'aquest projecte internacional i que s'han publicat a Nature i altres revistes permet dibuixar el mapa més complet fins ara del genoma del càncer. Aquests resultats s'han posat a disposició de tots els científics del món perquè ajudin a la comprensió del desenvolupament de la malaltia i la progressió dels tumors, a més d’oferir noves expectatives per el diagnòstic precoç i el desenvolupament de noves teràpies. Entre altres aspectes aquests avenços també contribuiran a conèixer la raó o raons per les quals dos pacients que pateixen el mateix tipus de càncer poden tenir resultats diferents amb el mateix tractament rebut.

Segons les dades publicades aquestes raons estan escrites en l'ADN de cada persona.
Per tant, les troballes esmentades són determinants per al desenvolupament de la medicina personalitzada, una vegada que la seqüenciació del genoma d'un càncer sigui comú en l'àmbit clínic i permeti el diagnòstic del tipus de tumor amb precisió, la predicció amb més certesa de  la progressió del tumor i el tractament que hauran d'utilitzar.

Des de la CUS - Salut, Consum i Alimentació celebrem que l'impacte a llarg termini de l'esforç d'investigadors a nivell mundial no s'aturi en aquesta troballa i que la col·laboració segueixi endavant sumant nous descobriments i generant noves sinergies i intercanvi de coneixements que, en definitiva, permetin vèncer la malaltia i curar milions de persones.