Despeses hipotecàries: Dues sentències del TJUE ratifiquen que els clients tenen més marge per presentar les reclamacions. (Valoració de la noticia)

Data: 27-04-2024 - Categoría: Socials


El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha donat més arguments perquè els clients que van contractar una hipoteca i es van fer càrrec de les despeses inicials les puguin reclamar a la seva entitat financera. En una sentència que s'ha fet pública aquest dijous al matí, el TJUE respon a una consulta del Tribunal Suprem, que a partir d'ara podrà fixar la jurisprudència que hauran d'aplicar els tribunals.
El fons de la consulta girava al voltant del període de prescripció, que és de deu anys segons el Codi Civil català, i de cinc per al conjunt de l'Estat.

El Suprem haurà de fixar un criteri

En els últims anys, les entitats financeres han rebutjat moltes reclamacions en considerar que arribaven fora de termini, perquè el període de prescripció començava a córrer quan es va formalitzar la hipoteca. O bé adduïen que el marge per reclamar s'havia exhaurit perquè el client hauria d'haver estat al corrent de les diverses sentències que declaraven aquestes clàusules abusives, per exemple del 2017 o del 2019. El tribunal europeu rebutja tots dos arguments.

Segons la sentència del TJUE, la directiva europea 93/13 protegeix el consumidor en considerar que està en inferioritat respecte al professional, i per tant "no pot esperar-se que dugui a terme activitats pròpies d'investigació jurídica" per assabentar-se de l'abast jurídic d'una determinada sentència. El Tribunal Suprem demanava aclariments en un cas plantejat per dos clients del Banc Santander que van demanar, l'octubre del 2017, el retorn de les quantitats pagades en concepte de notaria, registre de propietat i gestoria, així com els interessos. Un tribunal de primera instància els va donar la raó, però el banc va recórrer i el cas va arribar al Tribunal Suprem, que va elevar la consulta al TJUE l'estiu del 2021.

En aquest sentit, el TJUE insisteix en el que ja va dir en una sentència del 25 de gener, en resposta a una consulta de l'Audiència Provincial de Barcelona. Considera que el període de prescripció s'ha de comptar des del moment que un tribunal declara la clàusula abusiva; això, a la pràctica, dona molt més marge per reclamar i li posa les coses molt més difícils al banc per rebutjar-ho.

El TJUE ha publicat una altra sentència en la mateixa línia, en aquest cas per un litigi plantejat per dos clients de Bankia, actualment CaixaBank, per una hipoteca contractada el 2007. Van reclamar les despeses de registre de propietat i gestió el febrer del 2021, i el banc va rebutjar-ho en considerar que s'havia exhaurit el període de prescripció.

Des de la CUS - Salut + Consum + Alimentació fem una valoració de la noticia
"Les recents resolucions del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) han ratificat el que ja s'havia establert sobre el termini de prescripció per reclamar la devolució de despeses hipotecaries, ratificant novament que comença a comptar des que una sentència que declara abusives certes clàusules hipotecàries adquireix fermesa i se'n declara la nul·litat. Això significa que el consumidor en aquell moment adquireix un coneixement clar de la irregularitat d'aquestes clàusules en aquest moment i pot iniciar l'acció de restitució.

Aquesta decisió reafirma la sentència prèvia del TJUE al gener, que indicava que el termini per reclamar aquestes despeses no comença abans que el consumidor conegui la naturalesa abusiva de la clàusula contractual. S'argumenta que no es pot esperar que el consumidor estigui informat constantment sobre les decisions judicials relacionades amb aquestes clàusules.

Per tant, augmenta la protecció dels drets dels consumidors i els atorga un període raonable per iniciar accions legals en contra de pràctiques abusives per part de les entitats financeres. Tot i això, actualment, la majoria de les reclamacions presentades estan sent resoltes per les entitats financeres en contra de les resolucions del TJUE. Això podria fer que, en l'àmbit judicial, s'imposin costes judicials per temeritat i mala fe a les entitats esmentades."

Albert Garreta
Advocat i Mediador