Des de la CUS – Salut, Consum i Alimentació volem sensibilitzar a tothom vers la prevalença de medicaments acumulats a les llars

Data: 02-08-2019 - Categoría: Salut

Un darrer estudi exposa les diferents raons per les quals es malbaraten els medicaments i s’acumulen a les farmacioles de les llars. La causa principal és la falta de compliment terapèutic, tant per l’oblit esporàdic com intencional.

Aquesta falta d'adherència pot tenir diverses causes, tant per les possibles reaccions adverses que pot causar un medicament, com per la desconfiança respecte de la seva eficàcia, sense oblidar que molts pacients acumulen medicaments per la por a un possible desproveïment.

Si parlem del sistema sanitari, la polifarmàcia i els règims de tractament complexos també tenen una part de responsabilitat i sense oblidar que els canvis en el tractament o la prescripció de medicaments en envasos més grans del que són necessaris per la prescripcio feta pel metge son altres factors a considerar.

Per tant, podem destacar que ès necessària una major conscienciació de tots els agents implicats amb campanyes de difusió, formació i legislació per tal de contribuir al bon ús dels medicaments. I, evidentment, que el pacient sigui responsable del seu compliment terapèutic, del malbaratament dels medicaments i de la correcta eliminació dels seus medicaments.
 
 

En els darrers anys la quantitat de medicaments no usats que es deixen a les llars ha augmentat. Existeixen diverses raons que justifiquen aquest augment, els agents implicats són diferents i la seva actuació té conseqüències de manera diversa.
Els antiinflamatoris no esteroidals (AINE) són el grup de medicaments que més s’acumulen a les llars i, sovint, acaben per ser llençats pel lavabo. Aquest fet fa que no només sigui un problema de malbaratament de recursos sanitaris, sinó que també impacta en la salut ambiental.

Si fem una ullada a la nostra farmaciola domèstica és pràcticament segur que trobarem medicaments caducats o usats que no sabem què fer amb ells.

Podem reciclar els medicaments? Com resoldre aquesta situació?

Des de la CUS - Salut, Consum i Alimentació volem potenciar una nova cultura del medicament per conscienciar la societat sobre aquesta realitat quotidiana.

Els fàrmacs es poden reciclar independentment de la seva presentació ja siguin pastilles, pomades, càpsules, xarops, etc, però el que mai hem de fer és llençar-los directament a les escombraries, al desguàs de la cuina o al lavabo ja que són substàncies potencialment contaminants i necessiten gestionar-se de forma específica.

Hem de verificar de forma periòdica quins són aquells medicaments que han caducat o aquells altres que ja no utilitzem i separar-los de la resta de fàrmacs en ús. També hem de tenir en compte que els envasos buits tampoc s'han de llençar a les escombraries ja que poden contenir substàncies i partícules adherides perjudicials.

Hem d'apartar els medicaments que ja no fem servir com l'antibiòtic que ens van receptar per a una infecció que ja hem superat. També hem de preservar els medicaments emmagatzemats sense prospecte o sense l'envàs original ja que poden conduir a confusions greus. Els medicaments que no hagin estat conservats de forma adequada o a temperatures extremes també han de reciclar-se.

Al nostre país el SIGRE, Sistema Integrat de Gestió i Recollida d'Envasos, té la funció del reciclatge de medicaments. És una entitat que compta amb la col·laboració dels laboratoris, els distribuïdors farmacèutics i les farmàcies.

Al SIGRE treballen per donar una solució eficaç al tractament mediambiental dels residus d'envasos i restes de medicaments procedents de les llars. Per tant, un cop seleccionats els medicaments per reciclar haurem de contacar amb alguna de les farmàcies amb punt de reciclatge SIGRE, dipositar allà els medicaments i, en cas de qualsevol dubte, preguntar al farmacèutic.

És recomanable deixar sempre el prospecte a l'interior de l'envàs del medicament per facilitar la identificació del tipus de residu que conté i poder classificar-lo convenientment.

Un cop dipositats els medicaments al punt SIGRE de reciclatge s'envien a la planta de tractament per a l'gestió corresponent.  Les restes de medicaments que no suposen cap risc s'utilitzen per recuperar energia destruitnt-los per combustió i utilitzant-los després com a combustible industrial o producció d'energia elèctrica. Els medicaments perillosos es tracten en gestors especialitzats per a la seva destrucció.

El reciclatge dels medicaments té l'objectiu bàsic de tenir cura del nostre entorn natural evitant que els envasos acabin a les escombraries i lluitant contra la potencial contaminació de sòls i aigües.

Tot i que la taxa de reciclatge ha augmengtat darrerament fins a arribar al 65% es tracta de fer crèixer aquest percentage de forma significativa aquest en els propers anys de manera que entre tots hem de potenciar aquesta nova cultura del reciclatge de medicaments per la nostra pròpia seguretat i el bé de tots.