Decret català sobre indicació autònoma i prescripció col•laborativa de medicaments

Data: 31-03-2016 - Categoría: Salut

El conseller de Salut, Antoni Comín, i representants del Consell de Col•legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya han tancat un preacord per tal de disposar, l’abans possible, d’un decret català que permeti a aquest col•lectiu la indicació autònoma i la prescripció col•laborativa de medicaments i productes sanitaris.

L’entesa suposa avançar en l’empoderament d’aquests professionals, després que l’aprovació d’un Reial Decret estatal amenaçava d’afectar la seguretat clínica dels pacients i de posar en risc el sistema assistencial català i la seva qualitat.

És un preacord, per fer realitat una normativa pròpia que servirà per protegir-lo i per eliminar qualsevol ambigüitat sobre el seu marc d’actuació,  contempla 3 principis fonamentals:
• defensa que no sigui obligatòria una acreditació per a la indicació autònoma de medicaments i productes sanitaris no subjectes a prescripció mèdica.
• el centre d’aquesta prescripció col•laborativa han de ser els protocols i guies, identificats pels metges, i que han de ser coneguts i s’han de saber aplicar per part de tots els membres dels equips.
• la creació d’una Comissió de Pràctica Assistencial que haurà de vetllar per complir un doble objectiu: identificar els àmbits en què és necessari disposar d’aquests protocols i garantir que es compleixen les pautes d’harmonització en l’ús i l’elaboració d’aquests protocols.

El conseller Comín ha indicat que el decret català en cap cas entra en contradicció amb el marc jurídic vigent, i que per a fer-ho possible finalment es treballarà amb voluntat d’implicar el col•lectiu mèdic i incloent el major nombre d’actors possibles.

Font: Departament de Salut.