DADES ECONÓMIQUES I DE CONSUM a la llar

Data: 30-05-2016 - Categoría: Consum

En el primer trimestre de 2016, els diferents factors que incideixen sobre la propensió al consum de les llars han evolucionat de la forma següent:

- El nombre de persones aturades (660.000) ha disminuït un 12,9% respecte del mateix trimestre de 2015 (98.100 menys) i la taxa d’atur se situa en el 17,4%

- A Catalunya, els preus continuen amb una tendència interanual a la baixa. Els preus dels carburants, a Catalunya, han assolit un valor mínim el mes de febrer.

- L’índex de confiança dels consumidors ha disminuït progressivament al llarg del primer trimestre. Aquesta davallada es produeix tant per un empitjorament de la valoració de la situació actual, com de les expectatives.

-  Segons la companyia de taxació TINSA, el preu mitjà de l’habitatge a Catalunya s’ha tornat a incrementar a Catalunya, en el primer trimestre de 2016, per sobre de la mitjana a Espanya.

- El nombre d’hipoteques signades a Catalunya entre els mesos de gener i febrer de 2016 (10.507) s’ha incrementat un 3,4% respecte del mateix període acumulat de 2015

- L’Euríbor a 12 mesos s’ha tornat a reduir en el primer trimestre de 2016. Aquesta davallada continua sent una bona notícia per les llars endeutades en l’adquisició d’un habitatge.

- Pel que fa al crèdit concedit a les persones físiques, per a l’adquisició i rehabilitació d’habitatge, continua a la baixa i el crèdit destinat a la compra de béns de consum durador, manté un ritme de creixement força positiu, tot i que inferior al de trimestres anteriors.

Font: Observatori d'Empresa i Ocupació