CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA SOCIS 2018

Data: 21-02-2018 - Categoría: Varis

ORDRE DEL DIA ASSEMBLEA ORDINÀRIA:
1er.-    Lectura i aprovació de l’acta anterior.
2on.-   Informe de la presidència
3on.-   Aprovació dels comptes del 2017.
4er.-    Presentació de la Memòria.
5art.    Presentació del pressupost i activitats pel 2018.
6è.-     Precs i preguntes.

Esperant poder comptar amb la vostra presencia, aprofitem l’avinentesa per
saludar-vos ben cordialment.M. Carme Sabater
Presidenta

Barcelona,  21 de febrer de 2018.