Consells pràctics per protegir les nostres dades a Internet

Data: 17-08-2018 - Categoría: Socials


La ciberdelinqüència està a l'ordre del dia i els delictes i estafes que es cometen a la xarxa són cada vegada més freqüents i complexos i això facilita l'accés dels pirates cibernètics a qualsevol equip informàtic ja sigui domèstic o professional.

La gran majoria dels ciberdelinqüents aprofiten contrasenyes febles per entrar als ordinadors aliens mentre que la resta utilitzen altres sistemes més sofisticats per entrar en els sistemes informàtics.

La principal motivació dels ciberdelictes és el benefici econòmic, especialment l'accés als comptes bancaris aliens i, a nivell professional, la prioritat és l'espionatge industrial i fins i tot l'espionatge polític.

Per tot això, a nivell d'usuari, no està de més que protegim al màxim la nostra pròpia intimitat i per a això hi ha alguns senyals que poden ajudar-nos en aquest sentit. Per exemple, observar comportaments inusuals del nostre dispositiu, especialment el correu electrònic, xarxes socials aplicacions i plataformes de compra online.

Com protegir les nostres dades i la nostra identitat digital?

Anem a relatar alguns consells bàsics per prevenir, en la mesura del possible, aquestes situacions de risc:

1. Utilitzar contrasenyes fortes que siguin llargues i que combinin diferents tipus de caràcters, és a dir números i lletres, majúscules i minúscules.
2. No compartir les claus d'accés amb ningú per assegurar-nos de ser els únics usuaris de les nostres contrasenyes.
3. No escriure les contrasenyes en una nota, en un Pòsit o en algun lloc que sigui de fàcil accés per a qualsevol.
4. Utilitzar claus diferents per a cada accés. D'aquesta manera ens assegurem que cada servei té una contrasenya diferent i totalment independent en cas d'algun risc imprevist
5. Actualitzar les nostres contrasenyes periòdicament perquè en cas de caure en mans no desitjades el ciberdelinqüent només pugui utilitzar-les temporalment.
6. Utilitzar aplicacions per gestionar contrasenyes. Aquest tipus de plataformes creen de forma automàtica totes la que necessitem i les emmagatzemen automàticament.
7. Utilitzar la verificació en dos passos. Una mesura de precaució que dificulta que algú no autoritzat accedeixi al nostre dades personals o xarxes socials i pugui, per exemple, canviar les nostres contrasenyes d'accés i suplantar la nostra identitat.
8. Revisar les nostres comptes bancaris amb freqüència per detectar moviments inusuals o sospitosos i assegurar-nos de no ser víctimes d'algun frau.
9. Controlar els correus electrònics que rebem i eliminar aquells que siguin sospitosos. D'aquesta manera evitarem el phising i altres amenaces com la instal•lació de troians (programes maliciosos que permeten un atac remot en el nostre sistema).
10. No facilitar mai informació personal per telèfon ni a través d'Internet. Aquesta mesura ens protegirà contra possibles suplantacions d'identitat o atacs d'enginyeria social.