Consells per als consumidors abans de comprar col·leccionables

Data: 06-09-2022 - Categoría: ConsumCom hem dit una oferta molt temptadora…. Per això volem recordar alguns consells i recomanacions útils per als consumidors abans de decidir-se a iniciar una col·lecció per entregues.
 • Valorar, en primer lloc, si la col·lecció de què es tracta ens interessa realment.
 • Hem d'informar-nos del nombre de lliuraments de què constarà la col·lecció i del preu de cadascuna. L'editorial està obligada a facilitar aquesta informació a la publicitat.
 • Hem de calcular el preu total de la col·lecció, per comprovar si realment val la pena la compra per fascicles o si, per contra, és més econòmic comprar la col·lecció completa.
 • No hem d'oblidar que en algunes, en certes col·leccions, cal disposar de tots els lliuraments per completar el producte ja que, altrament, la col·lecció perdrà la seva utilitat (com passa, per exemple, amb les col·leccions de peces) .
 • Aconsellem desar la llista dels títols que componen la col·lecció. Aquesta llista ha d'estar inclosa a la primera entrega, i servirà per saber quins fascicles o lliuraments ens interessen en cas de no voler adquirir tota la col·lecció.
 • Quan hàgim decidit iniciar una col·lecció, hem de conèixer la periodicitat amb què es publicarà cada fascicle o cada entrega, que pot ser des de setmanal fins a bimensual, depenent del tipus de producte.
 • Si no hem adquirit algun dels lliuraments, podem sol·licitar els números endarrerits al venedor oa la pròpia editorial, en disposar aquests dels seus propis dipòsits de publicacions.
 • És recomanable disposar d'un número d'atenció al client o correu electrònic de l'editorial o l'empresa de distribució, per solucionar els problemes que puguin sorgir o sol·licitar números endarrerits.
 • En cas d'optar per la subscripció, en comptes de per l'adquisició del producte en un comerç proper, haurem d'escollir el mitjà de pagament (domiciliació bancària o contra reemborsament, en la majoria dels casos) i el lloc de lliurament del producte (al nostre domicili, lloc de treball, etc.)
 • L'editorial o empresa de distribució ha de garantir que completarà la col·lecció una vegada ha estat posada al mercat. Si, per motius d'escassa demanda, l'editorial o l'empresa responsable decideix retirar la col·lecció, podem exigir el lliurament de tots els exemplars. Passa el mateix en cas d'haver fet una subscripció o com a opció alternativa podem reclamar la devolució de l'import íntegre de les quantitats que s'han abonat. (cosa especialment rellevant en aquells casos en què és imprescindible disposar de tots els fascicles o lliuraments, com passa amb les maquetes, vaixells, avions, cotxes,…)
 • El producte ha d'estar etiquetat i oferir una informació veraç i suficient sobre les característiques essencials del mateix. Aquest etiquetatge no podrà ometre o publicar dades que ofereixin una imatge falsa del producte. S'haurà d'informar, fonamentalment, del nombre de lliuraments, preu de cadascuna i preu total de la col·lecció, característiques del producte ofert i nom i domicili del responsable.
 • Finalment, és imprescindible conservar tota la documentació (comprovant de compra, condicions de la subscripció…) en cas que s'hagi de presentar una reclamació de consum serà imprescindible tenir-los a l'abast.