Consells per a la població davant la convocatòria de vaga als centres de Salut de Catalunya

Data: 27-11-2018 - Categoría: Salut


Arran de la convocatòria de vaga als centres de salut de Catalunya, el Departament de Salut recomana als ciutadans que, en cas de tenir una visita concertada, es truqui el mateix dia de la visita o es vagi personalment al centre per confirmar si es podrà fer. Les visites que no es puguin fer, es programaran de nou. Es poden tornar a concertar a trav del telèfon, per internet o presencialment.

Recordem que els serveis mínims decretats són els següents:

Es garanteix el funcionament normal a:
  • Serveis d’urgències dels centres d’urgències d’atenció primària (CUAP), punts
  • d’atenció continuada (PAC) programa d’atenció domiciliària i equips de suport (PADES) i hospitals.
  • Unitats especials: unitats de cures intensives, unitats de vigilància intensiva, unitats coronàries, unitats d’hemodiàlisi, neonatologia, parts i tractaments de radioteràpia i quimioteràpia.
  • Atenció als malalts ingressats.
  • Activitat quirúrgica inajornable i tractaments de radioteràpia i quimioteràpia en situacions urgents i de necessitat vital.
  • Transport sanitari per atendre totes les urgències, el tractament oncològic, diàlisi i oxigenoteràpia així com sistemes d’emergència.
En el cas dels serveis de medicina de família i pediatria, ginecologia (amb els serveis inajornables d’ecografia del primer i segons trimestre d’embaràs i interrupció voluntària de l’embaràs), odontologia i centres penitenciaris en torns diürns, es garantirà el 25% de la plantilla. Pel què fa als serveis penitenciaris en torns nocturns es garantirà la totalitat de la plantilla.

Pel què fa a la resta de serveis, funcionaran com en un dia festiu, excepte els centres on la plantilla sigui igual a la dels dies laborables, on passarà a ser del 50%.

El Departament de Salut està fent tot el possible per aconseguir que es desconvoqui la vaga i que tingui la menor afectació possible sobre la ciutadania.

Font: Departament de Salut