Com reclamar a la tornada de vacances

Data: 01-09-2015 - Categoría: Consum

Si alguna cosa no ha estat del nostre grat ni conforme allò publicitat en els nostres viatges combinats, allotjaments o lloguers, cal reclamar.

- Viatges combinats: L'incompliment de qualsevol punt del contracte (o del publicitat en el fullet) d'un viatge combinat es pot reclamar a la volta del viatge i directament en l'agència en la qual ho contractem, independentment de qui hagi prestat el servei. Per tant, el primer serà posar una fulla de reclamacions en l'agència i esperar la resposta durant un termini màxim d'un mes per, si no és satisfactòria, poder procedir amb altres vies com la mediació, l'arbitratge o la via judicial (si la reclamació no supera els 2.000 euros no serà necessari advocat ni procurador).

- Allotjaments, activitats…: Si hem contractat una estada en un hotel o casa rural, una activitat, una excursió, etc., en cas d'incompliment s'haurà de reclamar en primer lloc a la pròpia companyia i, en cas de no ser atès, utilitzar alguna de les vies esmentades anteriorment, independentment que ho hagi contractat directament el consumidor o que l'hagi fet a través d'un intermediari o agència.

- Lloguer d'apartaments: Si s'ha contractat un apartament en lloguer amb una empresa directament o a través d'un intermediari (immobiliària, agència…), caldrà reclamar directament a aquesta entitat. Si aquesta no atén a la reclamació en el termini d'un mes, es podrà acudir a l'arbitratge de consum o als tribunals de justícia. Si el contracte és entre particulars no regeix la legislació en matèria de consum.

- A Europa: Si es vol fer una reclamació sobre un establiment o servei situat a un altre país europeu, els usuaris tenen a la seva disposició el Centre Europeu del Consumidor, que s'encarrega de gestionar aquest tipus de situacions. Aquest també atén als ciutadans europeus que vulguin reclamar sobre un establiment del nostre país.

En qualsevol dels casos comentats aconsellem als usuaris que es posin en contacte amb la seva associació de consumidors per rebre assessorament personalitzat.

Font: CECU