CECU celebra la convalidació del Reial decret energètic, però demana més mesures d'eficiència per a la població en situació de pobresa energètica

Data: 08-09-2022 - Categoría: Consum


La convalidació al Congrés dels Diputats del paquet de mesures sobre estalvi energètic és un pas necessari en el marc de la transició energètica, que posa al punt de mira els hàbits de les persones consumidores com a aspecte clau per reduir la demanda de energia. Des del CECU considerem la reducció de la demanda energètica totalment necessària per un doble motiu: mediambiental i econòmic. Per això celebrem que aquestes mesures quedin aprovades, però també que la tramitació ara com a llei deixi espai a possibles millores.

Aquest paquet de mesures ha aconseguit conscienciar i obrir el debat social sobre la necessitat destalvi. Ha posat el focus en els consums no necessaris i suposa una crida d'atenció per deixar de malbaratar un subministrament essencial. Tot i això, des de CECU considerem que la manca de mesures concretes d'eficiència energètica de què pateix la proposta la fa insuficient per reduir de manera significativa la demanda energètica. És cert que l'estalvi és una peça clau, però és l'eficiència la que contribueix a una optimització veritable dels recursos energètics, assegurant que la reducció de la demanda no es faci al preu de grans sacrificis per part de les llars.

Hem de considerar que a Espanya hi ha 3,5 milions de llars que no poden mantenir una temperatura saludable tant a l'hivern com a l'estiu. L'OMS reconeix que una temperatura adequada als nostres habitatges condiciona la nostra esperança i qualitat de vida. I són precisament les llars en situació econòmica més precària les més afectades per la ineficiència energètica. Per això, facilitar l'accés a la rehabilitació energètica a consumidors vulnerables és, a més de just, fonamental per garantir que es puguin assolir els objectius d'estalvi i eficiència. Per lluitar contra l‟exclusió social i garantir el dret de totes al‟energia neta i assequible, Espanya ha d‟accelerar la rehabilitació energètica d‟edificis.

El govern té grans oportunitats per fer una aposta decidida per l'eficiència. Entre elles, la mateixa tramitació com a projecte de llei d'aquest Reial decret, al qual es poden afegir esmenes i aprovació aquest curs de la Directiva Europea per a l'Eficiència Energètica a Edificis.

Des de CECU considerem que aquests són els quatre punts en què encara falta treballar:

1. Suport públic i compromís per part de les institucions públiques en la difusió i el foment de les mesures d'eficiència energètica efectiva a les llars. No hi ha prou informació que contribueixi a transmetre la necessitat i/o utilitat de la rehabilitació energètica dedificis.

2. La creació duna xarxa doficines locals on la ciutadania pugui resoldre dubtes, fer consultes o reclamacions i pugui tramitar els ajuts públics de manera propera.

3. Facilitar les possibilitats de finançament (un dels obstacles més grans a la rehabilitació), atesa la difícil situació econòmica que cada vegada pateixen més consumidors.

4. La modificació del sistema de subvencions, ja que el sistema actual basat en la recuperació d'inversions ja fetes o compromeses suposa que només hi puguin accedir els consumidors amb recursos econòmics propis o amb capacitat de finançament.

Perquè els consumidors puguem fer un ús responsable de lenergia és imprescindible aplicar mesures deficiència energètica. No es tracta de consumir segons les nostres possibilitats econòmiques, sinó segons les nostres necessitats reals, especialment en el context actual de crisi mediambiental no podem permetre el malbaratament energètic.

-------------------------------------------------- ------------------------------