Catalunya, connecta el seu historial clínic digital a l'SNS

Data: 27-09-2018 - Categoría: Salut

 
La Comissió de Salut de la Generalitat de Catalunya acaba d'aprovar per unanimitat una proposta de resolució, per garantir la interconnexió del model d'Història Clínica Digital de Catalunya amb la de la resta del Sistema Nacional de Salut (SNS) abans que finalitzi l'any en curs.

Catalunya connectarà l'historial clínic dels seus pacients amb la resta del Espanya. A partir d'ara s'aplicaran els criteris de normalització de la informació, juntament amb la total operativitat de la Intranet sanitària del Sistema Nacional de Salut. Aquesta decisió permetrà facilitar al màxim la protecció de la salut dels ciutadans en tot moment i amb independència del lloc on necessitin atenció sanitària. Aquesta acció està clarament orientada per satisfer les necessitats dels ciutadans en els seus desplaçaments pel territori nacional i les dels professionals de tot el SNS que tenen responsabilitats en la seva atenció.

Des de la CUS, Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat, Salut, Consum i Alimentació ens felicitem que finalment l'historial clínic dels ciutadans de Catalunya estigui interconnectat amb la resta de comunitats,  i que sigui accessible i consultable amb totes les dades en cas de necessitat.

Entre altres avantatges aquesta decisió permet dotar el SNS d'un sistema segur d'accés que garanteixi al ciutadà la confidencialitat de les dades de caràcter personal relatives a la seva salut.

Garantir al ciutadà l'accés per via telemàtica a les dades de salut que es trobin disponibles en format digital en algun dels serveis de salut que s'integren en el SNS, sempre que compleixin els mínims requisits de seguretat establerts per protegir les seves pròpies dades contra la intrusió il•legítima dels que no hagin estat facultats per accedir-hi.

Finalment, a la Comissió de Salut d'aquest dijous, els diputats catalans que conformaven la reunió han votat per unanimitat que sí a la proposta esmentada. Sens dubte és una bona notícia tot i que des de la CUS creiem que s'hauria d'haver produït molt abans en benefici dels usuaris de sistema públic de salut.