Canal de ràdio: CUS Usuaris - Entrevistes a Onda Cero Catalunya

Data: 08-02-2021 - Categoría: Varis

En diverses ocasions hem parlat sobre les nostres activitats i en quins àmbits les realitzenm Avui principalment, ho farem sobre els drets i deures dels consumidors, ja que es bastant freqüent que no els fem servir quan tenim algun conflicte de consum, sigui per manca d’informació o per desconeixement. Aquestes activitats formatives de les que parlem es dediquen principalment a nens i joves sense excloure persones adultes i gent gran. La Rosa Canaleta, dinamitzadora dels tallers i xerrades que fa la CUS, ens explica amb més detall quins són els àmbits a treballar i els objectius assolir.