Atenció i prevenció de l'osteoporosi a Catalunya

Data: 31-05-2016 - Categoría: Salut

Projecte APROP, una iniciativa orientada a atendre i prevenir les fractures per fragilitat i que esdevé una de les actuacions prioritàries del Pla de Salut 2016-2020, és impulsat pel Pla director de malalties reumàtiques i de l’aparell locomotor, amb la col•laboració del Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat i de l’Institut Català de la Salut, i  vol avaluar l’efectivitat d’una intervenció preventiva feta a l’atenció primària per reduir l’aparició de noves fractures en pacients que consulten per una fractura osteoporòtica.

El reconeixement apropiat i el tractament en pacients amb fractura per fragilitat redueix el risc de posteriors fractures i, conseqüentment la morbiditat i la mortalitat.

A grans trets, la intervenció consisteix en fer recomanacions sobre dieta, activitat física i prevenció de caigudes, a més d’instaurar fàrmacs antiosteoporòtics quan calgui.

Així, la intervenció -que es basa en un abordatge multicomponent fet per metges i infermeres-, es farà des de l’atenció primària al llarg de dos anys des de la detecció de la fractura. Està prevista la participació de 9 hospitals i 73 EAP que es dividiran en un grup d’intervenció i un grup de control per avaluar-ne l’efectivitat.


A Catalunya cada any hi ha més de 8.000 fractures de maluc, i la meitat de les persones amb aquesta fractura ja han tingut una fractura prèvia. El projecte permetrà conèixer millor l’impacte de les fractures per fragilitat a Catalunya.

Font: Departament de Salut