Aquest 13 d'octubre es celebra el dia Mundial de les Cures pal•liatives

Data: 13-10-2018 - Categoría: Salut

El lema d'aquest dia és "Perquè jo importo. Si jo importo, per què no rebo l'atenció que necessito? ". D'aquesta manera es demana una major atenció i millora de la qualitat assistencial dels serveis sanitaris de cures pal•liatives.

Les unitats de cures pal•liatives treballen per alleujar el sofriment i prevenir a aquells pacients que pateixen malalties greus de les possibles conseqüències de la seva malaltia, entre les quals es troba la mort. Normalment, els malalts que pateixen càncer o malalties terminals reben aquest tipus d'atenció.


 
Es tracta que el pacient aprengui a manejar de la millor manera possible els símptomes de la seva malaltia i tractament, per així evitar dolor. També és una opció valorable com a enllaç de comunicació positiva entre el pacient i l’equip mèdic i sanitari que l'atén tant pel que fa al seu tractament o supervivència. En cas de malaltia terminal també s’ofereix ajuda psicològica al propi malalt, els seus familiars i entorn proper.

És molt important que l'equip mèdic mantingui una bona relació el pacient per aconseguir la màxima efectivitat de l'atenció que se li presta. Per tant la comunicació bidireccional és un concepte bàsic per potenciar la confiança i el respecte.

Segons la malaltia que pateixi el pacient, es pot determinar el tipus d'atenció en funció dels símptomes expressats. S'intenta controlar aspectes tan importants com l'ansietat, la depressió, el dolor, la fatiga, l'insomni, la diarrea, les nàusees i, fins i tot, l'anorèxia. També es presta una especial atenció als temes socials, com el pensament del propi pacient i la família sobre la malaltia, i el vessant psicològic per afrontar les possibles conseqüències de la malaltia, entre elles, la mort del malalt.

Des de la CUS, Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat. Salut Consum i Alimentació ens sumem a la celebració d'aquest dia i demanem que es potenciï al màxim aquest servei d'atenció sanitària ja que dels pacients terminals tan sols el 50% reben cures pal•liatives especialitzades  i ens sumem a la reivindicació de la reforma de les lleis actuals a tots els nivells per augmentar la formació dels professionals de la salut i els recursos necessaris en aquest tipus de cures perquè els pacients rebin un millor servei sanitari.

Més informació:
CUS. Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat. Salut, Consum i Alimentació.
Telèfon: 93 302 41 348