Amb motiu del Dia internacional de les Dones, la CUS - Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat. Salut, Consum i Alimentació s'adhereix a la divulgació de la campanya #NoCallis #Som8deMarç

Data: 08-03-2020 - Categoría: Socials


 
Amb motiu del Dia internacional de les Dones, la CUS - Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat. Salut, Consum i Alimentació s'adhereix a la Generalitat en la divulgació de la campanya #NoCallis #Som8deMarç de reconeixement als moviments feministes i les seves importants aportacions a la societat i per als drets de les dones.

La igualtat entre dones i homes és un dret fonamental a garantir en una societat que ho exigeix. És un valor i un element clau per l’erradicació del sistema heteropatriarcal androcèntric i sexista imperant que ens oprimeix, ens violenta i ens discrimina.

Aquest dret a la igualtat de dones i homes ha estat reconegut legalment des de fa temps en el nostre marc jurídic, però no és efectiu ni en totes les esferes de les nostres vides ni és igual per a totes les dones. Per això encara avui dia hem de vetllar per la plena participació de les dones en tots els àmbits de la vida.