Aliments Ultraprocessats: Una confusió per al ciutadà

Data: 05-10-2023 - Categoría: Alimentació


La taula de debat va comptar amb experts de diferents àrees: Abel Mariné (Catedràtic de nutrició i bromatologia-Universitat de Barcelona), Olga Martin (catedràtica de Tecnologia d'Aliments a la Universitat de Lleida), Carlota Martinez (Responsable de l'àrea de nutrició i salut) de la Federació Espanyola d'Alimentació i Begudes -FIAB) i Carme Sabater (Presidenta de la Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat, Salut, Consum i Alimentació) i va ser moderada per Yvonne Colomer (Directora executiva de Fundació Triptolemos).

L'expressió “aliment o producte ultraprocessat” és molt utilitzada per dietistes, nutricionistes i comunicadors, i sempre en el sentit de producte perillós que cal eliminar de l'alimentació o reduir-se al màxim. A més, el terme està molt arralat als mitjans de comunicació i fins i tot a organismes oficials nacionals i internacionals.
Es va posar de manifest que la confusió que genera el terme ultraprocessat, la desinformació i les fake news que l'envolten, ja sigui per ignorància o per interessos (econòmics o ideològics) a mitjà llarg termini no beneficia ningú. Crea desconfiança i angoixa a la població. I encara més si afegim que alimentar-se és una necessitat biològica que ha de produir satisfacció.

La Fundació Triptolemos no és ni una institució acadèmica ni legislativa, però entre les seves funcions està sensibilitzar i dinamitzar accions per millorar el funcionament del sistema alimentari sostenible amb criteris de rigor científic contrastat i actualitzat. Proposa el desenvolupament d'una definició clara, precisa i rigorosa del concepte d'aliments ultraprocessats, basada en la ciència contrastada i la tecnologia de processos. Amb l'objectiu d'augmentar la seguretat i la confiança dels ciutadans al sistema alimentari. A partir de regulacions legals adequades i no amb criteris emocionals i confusos, i elevar-ho a diferents institucions i organismes internacionals.

I, en definitiva, cal transmetre a la ciutadania que tractar o processar correctament un aliment, no significa “maltractar-lo” sinó adequar-lo per possibilitar-ne o facilitar-ne el consum i en molts casos evitar-ne el malbaratament. Cal referir-se a dietes més o menys adequades no a aliments bons o dolents per si, si compleixen la legislació que els concerneix. Els productes han de ser segurs i les dietes adequades, amb les proporcions degudes dels diversos tipus d'aliments.