Alerta sanitària de productes cosmètics, productes de cura personal i biocides

Data: 14-04-2022 - Categoría: Consum


El Servei de Control Farmacèutic i Productes Sanitaris del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya rep informació generada pels diferents països de la Unió Europea i de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris en relació a problemes de qualitat o seguretat de productes cosmètics, que poden suposar un risc per a la salut de les persones que els utilitzen.

A partir d'aquesta informació, es crea una nota d'alerta sanitària sobre els riscos que l'ús d'aquests productes pot suposar per a les persones consumidores i unes recomanacions de les actuacions a fer per evitar-los i/o prevenir-los.

En aquest marc, ens fem ressó de l'alerta sanitària sobre el producte cosmètic amb la marca Dream Like a Unicorn, per coneixement dels consumidors

Alerta sanitària Dream Like a Unicorn