8 DE NOVEMBRE DIA MUNDIAL DE LA DISLEXIA

Data: 08-11-2016 - Categoría: Salut

La dislexia afecta segons estadístiques entre un 10 i un 15% de la població escolar i adulta.
M.E.Thompson la defineix com: "greu dificultat amb la forma escrita del llenguatge, que és independent de qualsevol causa intelectual, cultural i emocional.Es caracteritza perque les adquisicions de l'individu en l'àmbit de la lectura, l'escriptura i deletreig estan molt per sota del nivell esperat en funció de la seva inteligència i la seva edat cronològica. Afecta les habilitats linguísitiques particularment el pas de la codificació visual a la verbal, la memoria a curt plaç, la percepció d'ordre i la seqüenciació".