11 d’octubre, Dia Mundial de la Obesitat

Data: 11-10-2016 - Categoría: Salut

La Federació Mundial de l’obesitat de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) promou la celebració, l’11 d’octubre del Dia Mundial de l’obesitat. L’efemèride es va establir el 2015 amb l’objectiu d’estimular i promoure accions per ajudar la població a assolir i mantenir un pes saludable i revertir l’epidèmia global d’obesitat. El lema d’enguany és “Acabar amb l’obesitat infantil”

Segons l’Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) 2015, el 31,8% de la població de 6 a 12 anys té excés de pes, més els nens (35,8%) que les nenes (27,5%), el 19,1% té sobrepès i el 12,6% té obesitat. La prevalença de l’obesitat és més elevada entre els menors de les classes socials més desfavorides i quan la mare té estudis primaris o no en té.

Per fer front al problema, i d’acord amb l'estratègia mundial de l'OMS i de la NAOS (Estratègia per a la Nutrició, Activitat Física i Prevenció de l’Obesitat), del Ministeri de Sanitat, el Departament de Salut va dissenyar el Pla Integral per a la Promoció de l’Activitat Física i l’Alimentació Saludable (PAAS). El Pla integra accions a l’àmbit educatiu, comunitari, de salut i laboral. Aquest pla es basa en l’evidència que diu que els abordatges intersectorials, multifactorials i integrals són els més efectius per promoure la salut.  El PAAS vol arribar a tota la població d’acord amb les seves necessitats,  promou l’equitat i l’aprofitament dels recursos ja existents i treballa per capacitar els professionals i les persones, per generar entorns promotors de salut i per actuar sobre els determinants de la salut. 

Font: Canal salut. Generalitat de Catalunya.