Pacte Nacional per a la transició energètica de Catalunya

Data: 07-08-2015 - Categoría: Consum

Recentment s’ ha presentat als agents econòmics, socials i polítics el document de bases per al Pacte Nacional per a la transició energètica de Catalunya. L’acte dóna inici al procés de diàleg i de concertació per definir un nou model energètic de futur, que ha de permetre que Catalunya esdevingui una economia i una societat de baixa intensitat en el consum de recursos materials, baixa intensitat energètica i baixes emissions de carboni. L’aprovació definitiva del Pacte està prevista per al mes de desembre d'aquest any.

El procés de concertació s’iniciarà en els propers dies amb la constitució d’una mesa de negociació que estarà integrada per una Taula d’entitats, en què estaran representats els sectors econòmic, social i energètic, una Taula de partits polítics i el Comitè coordinador del Pacte. El document de bases identifica la sostenibilitat com a principi bàsic de la nova política energètica catalana, en les seves diferents vessants: econòmica, social i ambiental, i integra reptes com ara la seguretat i competitivitat del subministrament energètic; l’accés a l’energia com un dret fonamental de les persones i la lluita contra el canvi climàtic.

Des de la CUS, Coordinadora d’Usuaris de la Sanitat, Salut, Consum i Alimentació, considerem que la intenció d’ estendre el debat de tots els aspectes relacionats amb l’energia a tots els agents implicats, també els usuaris, és clau de cara a assolir fites tan importants com la disminució de la dependència de l’exterior i la millora d’infraestructures d’interconnexió internacionals, sense oblidar situacions claus com son la defensa dels drets dels consumidors, la participació dels ciutadans en la presa de decisions i, per descomptat, l’abordatge i solució dels creixents casos de pobresa energètica que s’estan donant a la nostra societat.

D’altra banda, donem també suport a altres aspectes del Pla com son l’ impuls de l’autoconsum, el foment de l’eficiència energètica en els diferents sectors econòmics i en l’edificació, la promoció de l’economia circular, l’avenç en les xarxes intel·ligents o la definició d’un marc legal i normatiu propi per a Catalunya en l’àmbit de l’energia, entre d’altres.

L’objectiu és assolir un model energètic competitiu i sostenible, 100% renovable a llarg termini, i una economia no dependent dels combustibles fòssils a l’horitzó 2050. 

Galería de fotos