Cigarretes artesanals

Data: 14-06-2016 - Categoría: Salut

Volem desmentir, amb arguments cientificos, alguns mites populars sobre els cigarrets fets a mà.

Mite 1. Els cigarrets fets a mà són menys perjudicials. FALS
les persones que fumen cigarrets fets a mà consumeixen dosis superiors de nicotina, bé perquè el tabac per cargolar en conté més o perquè es fan pipades més intenses o més freqüents. Té  fins a un  70%  de nocitina, fins un 85% més de quitrans i fins un 84% més monòxid de carboni.

Mite 2. El cigarret fet a mà és més natural. FALS
la presència d’additius és superior en el tabac per cargolar en comparació amb la que es pot trobar en el tabac que contenen els cigarrets manufacturats (22% davant d’un 10%)

Mite 3. Amb el cigarret fet a mà es fuma menys i se sap el que es fuma. FALS
El tabac per cargolar no està subjecte a les mateixes regulacions que els cigarrets manufacturats, de manera que els fabricants no estan obligats a indicar-ne els continguts de nicotina i quitrans.

Mite 4. Deixar de fumar és més fàcil si es fumen cigarrets fets a mà. FALS

Mite 5. El consum de cigarrets fets a mà a Catalunya és minoritari. FALS
L’ús de cigarrets fets a mà segons sexe a Catalunya al 2015, va ser del 29,6% els homes i 22,7% les dones. Segons edat, el consum és especialment elevat entre les persones de menys de 35 anys (les cigarretes són consumides per 1 de cada 3 persones fumadores de 15 a 34 anys), i és també més alt entre les persones fumadores amb estudis universitaris i de classe social mitjana i alta (dades de l’ESCA 2015).