VENDA DE MEDICAMENTS A TRAVÉS DE WEBS i APPs DE COMPRAVENDA ENTRE PARTICULARS

Data: 19-04-2016 - Categoría: Salut

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) alerta en relación a la venda de medicamentos a través de páginas de Internet de anuncios clasificados i aplicacions per a mòbil de compravenda entre particulars.

En els darrers mesos, la AEMPS ha vingut actuant davant diverses denúncies sobre venda il·legal de medicaments a través de plataformes d'anuncis classificats (per Internet o com a aplicacions mòbils).

Els anuncis en aquestes plataformes ofereixen medicaments sense ajustar-se a la legislació vigent.

Aquests medicaments manquen de les degudes garanties sanitàries i per això el seu ús suposa un risc important per a la salut dels ciutadans.

Existeixen casos en què els medicaments que s'ofereixen tenen un origen il·legítim, són medicaments clandestins i mai es proporcionen garanties que s'hagin conservat de manera adequada. Així, els medicaments adquirits per aquestes vies manquen de les degudes garanties de qualitat, seguretat, eficàcia i correcta informació.