Vals 320 mg, 28 comprimids recoberts amb pelicula

Data: 15-02-2017 - Categoría: Salut

Descripció del defecte:
Detecció en estudis d'estabilitat d'un resultat fora d'especificacions en el paràmetre velocitat de dissolució

Mesurades cautelars adoptades:
Retirada del mercat de totes les unitats distribuïdes del lot 160299 i devolució al laboratori pels llits habituals

Actuacions a realitzar per les CCAA:
Seguiment de la retirada

Font: AEMPS