Retirada del mercat dels cosmètics de PRIMARK PS ... PREP & PERFECT Watermelon PRIMER WATER i PS ... PREP & PERFECT PRIMER WATER Charcoal

Data: 21-10-2019 - Categoría: Salut


L'AEMPS informa de la retirada del mercat i recuperació de l'usuari final de tots els lots dels productes cosmètics de PRIMARK PS ... PREP & PERFECT Watermelon PRIMER WATER i PS ... PREP & PERFECT PRIMER WATER Charcoal, per estar contaminats microbiològicament. Aquests productes no han de ser utilitzats.

L'empresa Primark Botigues, SLU, ha comunicat a l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) la retirada voluntària i recuperació de tots els lots dels cosmètics PS ... Prep & Perfect Watermelon Primer Water i PS ... Prep & Perfect Primer Water Charcoal , per la presència de microorganismes aerobis mesòfils en un límit superior al permès, detectada després de l'anàlisi de diversos lots.

D'acord amb la informació de l'empresa, si aquests productes s'utilitzen en pells amb lesions de qualsevol tipus o entren en contacte amb els ulls poden causar irritació o una infecció, sobretot en persones amb un sistema immunitari debilitat.

Primark Botigues, SLU, ha retirat tots els lots dels productes de les seves botigues i ha iniciat la recuperació dels usuaris finals.

Les mesures adoptades per l'empresa han estat comunicades a les autoritats sanitàries de les comunitats autònomes, per a la seva difusió i actuacions oportunes.

L'AEMPS recomana als consumidors que disposin d'alguna unitat dels productes afectats, que no l'utilitzin i es dirigeixin a un establiment de Primark per a la seva devolució.