Retirada del mercat de Sensamax Càpsules

Data: 15-09-2017 - Categoría: Salut

Retirada del mercat del producte:

- COMPLEMENT ALIMENTARI SENSAMAX CAPSULES

Descripció del defecte:

- Considerat  producte il•legal. Aquest producte es comercialitza com a complement alimentari a través d'Internet, tot i no haver estat notificada la seva posada en el mercat a les autoritats competents, incomplint el que preveu la normativa vigent per a aquest tipus de productes.

Mesures cautelars adoptades:

- La prohibició de la comercialització i la retirada del mercat de tots els exemplars de l’esmentat producte.

Més informació:

https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/medIlegales/2017/ICM_MI_05-2017-sensamax.htm

Font: AEMPS