Presència de sulfit no declarat en bou de mar cuit congelat

Data: 03-01-2019 - Categoría: Alimentació


Alerta per a al·lèrgics al sulfit
S'està retirant del mercat  el següent producte per presència de sulfit no declarat en l’etiquetatge:
  • Nom del producte: Bou de mar cuit ultracongelat
  • Marca comercial: ALIGATOR
  • Data de consum preferent: 03/11/2019
  • Lot afectat: K0036
  • Format: envàs de plàstic individual - 600 g
El producte ha estat fabricat a Irlanda del Nord, importat per un establiment ubicat a Catalunya i distribuït per una empresa de Madrid. Ha estat objecte d'alerta en el Sistema Coordinat d'Intercanvi Ràpid d'Informació (SCIRI). La retirada del mercat i/o etiquetatge corresponent serà supervisada per les autoritats competents.

Com a mesura de precaució es recomana a aquells consumidors al·lèrgiques al sulfit s'abstinguin de consumir-lo.

Així mateix s'indica que el consum d'aquests productes no comporta cap risc per a la resta de consumidors.