Metformina Mylan 1000 mg comprimids

Data: 17-01-2017 - Categoría: Salut

Retirada del mercat del producte:

METFORMINA MYLAN 1000 mg COMPRIMITS RECOBERTS AMB PELICULA EFG, 30 comprimits (NR: 72222; CN: 689260)
METFORMINA MYLAN 1000 mg COMPRIMITS RECOBERTS AMB PELICULA EFG, 50 comprimits (NR: 72222; CN: 689259)

Descripció del defecte:
Incompliment de Normes de Correcta Fabricació del fabricant del medicament

Mesurades cautelars adoptades:
Retirada del mercat de totes les unitats distribuïdes dels lots inclosos en l'annex i devolució al laboratori pels llits habituals
Actuacions a realitzar per les CCAA:
Seguiment de la retirada

Font: AEMPS