Medicaments prohibits: les farmàcies han deixat de vendre'ls

Data: 19-12-2022 - Categoría: Salut



S'han retirat tres fàrmacs fabricats amb hidroxietilmidó a Espanya. La seva prohibició ha entrat en vigor des del 15 de desembre, una vegada que l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), dependent del Ministeri de Sanitat, ha dictaminat que no es tracta d'un producte segur, amb casos registrats d'insuficiència renal i més mortalitat en alguns pacients.

Comercialitzat amb les denominacions Isohes, Volulyte i Voluven, l'hidroxietilmidó es recepta per restablir el volum sanguini després d'una hemorràgia. Tot i això, el seu prospecte precisa que el seu ús només està indicat quan es considera insuficient el tractament amb cristal·loides, també emprats en teràpies per reposar el líquid perdut.

Medicaments polèmics a la comunitat sanitària

Aquests medicaments estan causant polèmica a la comunitat sanitària des de fa diversos anys. La primera va ser el 2013, després de les reclamacions de diversos facultatius pels riscos esmentats: insuficiència renal greu i augment de la mortalitat en alguns pacients.

En aquell moment, la solució va ser establir limitacions d'ús, cosa que ha tornat a passar el 2018. L'Aemps va assenyalar aleshores que les solucions d'hidroxietilmidó no s'havien de fer servir en pacients amb sepsis, crítics o cremats, ja que eren els grups amb més risc de patir efectes adversos greus.

Retirada d'Isohes, Volulyte i Voluven

Tot i això, les restriccions d'ús no han estat suficients. El febrer passat, el Comitè Europeu de Farmacovigilància (PRAC) va tornar a examinar l'ús d'aquests medicaments i va arribar a la conclusió que amb les restriccions del 2018 no n'hi havia prou per garantir l'ús apropiat d'aquests fàrmacs, i va denunciar que se seguien utilitzant a pacients d'alt risc.

El Comitè per a l'Avaluació de Riscos de Farmacovigilància ha recomanat la suspensió de la comercialització i, al maig, la Comissió Europea ha adoptat la resolució de la seva retirada comercial de forma definitiva, i ha donat un marge de 18 mesos als països membres de la UE per a fer-ho. A Espanya, la data definitiva es va fixar per al 15 de desembre. Fins a aquesta data, tots els lots d'aquests productes en circulació s'han de tornar a les farmàcies per les vies habituals.