Leflunomida Mylan 20 mg comprimids

Data: 10-03-2017 - Categoría: Salut

Descripció del defecte:
Resultat fora d'especificacions per a l'assaig de dissolució per a formes orals sòlides, detectat pel laboratori oficial de control de medicaments de la AEMPS

Informació sobre la distribució:
Cadena de distribució i dispensació

Classificació dels defectes:
Classe 2

Mesures cautelars adoptades:
Retirada del mercat de totes les unitats distribuïdes del lot 0505968 i devolució al laboratori pels llits habituals

Actuacions a realitzar per les CCAA:
Seguiment de la retirada

Font: AEMPS