Enantyum 25 mg solución oral, 20 sobres de 10 ml

Data: 17-02-2017 - Categoría: Salut

Descripció del defecte:
Resultat fora d'especificacions en els paràmetres de qualitat microbiològica

Mesures cautelars adoptades:
Retirada del mercat de totes les unitats distribuïdes del lot L522 i devolució al laboratori pels llits habituals

Font: AEMPS