Detecció de preservatius Durex falsificats al mercat serbi

Data: 30-05-2018 - Categoría: Salut


La Unitat de Vigilància de Productes Sanitaris de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha rebut una comunicació de les autoritats sanitàries de Sèrbia, relacionada amb la detecció al mercat serbi d’unitats falsificades de preservatius “Durex” .

Al mercat espanyol hi ha preservatius “Durex” originals, fabricats per Reckitt Benckiser Healthcare Ltd., Regne Unit. De moment, no s’han detectat unitats falsificades al mercat espanyol.

Productes afectats

S’han detectat falsificacions de quatre models diferents de preservatius “Durex” en presentacions de 3 unitats. A l’etiquetatge del producte el nom del model consta en anglès (“Classic”, “Extra Safe”, “Tickle Me” i “Feel Thin”) i la resta d’informació en hongarès, búlgar, romanès i serbi.

Aquests són els productes, lots i dates de caducitat de les unitats falsificades detectades:

Nom del producte                Número de lot        Data de caducitat
Durex Extra Safe 3 pack           0010815033             2020/09
Durex Extra Safe 3 pack           0010815033             2022/04
Durex Extra Safe 3 pack           0010815033             2020/07
Durex Extra Safe 3 pack           0010815033             2020/08
Durex Classic 3 pack                1000124732              2021/11
Durex Feel Thin 3 pack            0010821302              2020/07
Durex Tickle Me 3 pack            0010895928              2020/07
Durex Tickle Me 3 pack            0010853745              2020/09
Durex Tickle Me 3 pack            0010853745              2020/06

Els productes falsificats es poden distingir dels originals per petits detalls. L’aspecte més rellevant és que a les unitats falsificades consta “made in Thailand” o “made in China”, entre la data de caducitat i el número de lot, tal i com s’aprecia a les imatges següents. En canvi, aquesta informació no consta a les unitats originals:

Situació actual
El fabricant, Reckitt Benckiser Healthcare Ltd., ha confirmat la falsificació. Les autoritats sèrbies estan fent la investigació corresponent.

Recomanacions
Tenint en compte que no es pot descartar que els productes falsificats es pugin introduir al mercat espanyol a través de xarxes de distribució diferents de les del fabricant i dels distribuïdors identificats, es recomana que:

• Examineu atentament els productes abans de fer-los servir, tenint en compte que la informació ha de ser en castellà.

• Si sospiteu que un producte pot ser falsificat, no el feu servir i poseu-vos en contacte amb el distribuïdor local del fabricant, Reckitt Benckiser Healthcare, S.A., al telèfon 93 842 61 37, per tal de comprovar si el producte és autèntic o no.

• Si es confirma que el producte és una falsificació, us demanem que ens  informeu per correu electrònic (controlfarmaceutic.salut@gencat.cat) o per fax (932 272 990), incloent les dades de l’empresa subministradora o del lloc on l’heu adquirit.

Servei de Control Farmacèutic i Productes Sanitaris Barcelona, 29 de maig de 2018