Cynomel 0,025 mg 30 comprimids

Data: 22-02-2017 - Categoría: Salut

Descripció del defecte:
Resultat fora d'especificacions (uniformitat de massa)

Mesures cautelars adoptades:
Retirada del mercat de totes les unitats distribuïdes del lot 6434C i devolució al laboratori pels canals habituals

Actuacions a realitzar per les CCAA:
Seguiment de la retirada

Font: AEMPS