Crustacis no declarats en dumplings de xampinyons i bok Choy (col xinesa) procedents de la Xina

Data: 28-05-2019 - Categoría: Alimentació


Presència de crustacis no declarats en l'etiquetatge. Detectat a dumplings de xampinyons i bok Choy marca Freshasia Foods de 450 g, nombre de lot 2020.09.16, i data de consum preferent 2020.09.19.
Com a mesura de precaució, es recomana a aquells consumidors al•lèrgics als crustacis que poguessin tenir el producte anteriorment esmentat en les seves llars, que s'abstinguin de consumir-lo.
Així mateix s'indica que el consum d'aquest producte no comporta cap risc per a la resta de consumidors.
L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició ha tingut coneixement a través del RASFF (Xarxa d'Alerta Alimentària Europea), d'una notificació d'alerta traslladada per les autoritats sanitàries del Regne Unit, relativa a la presència de crustacis no declarats en dumplings de xampinyons i bok choy.
El producte afectat ha estat fabricat a la Xina i distribuït des d'un establiment del Regne Unit a establiments de Bèlgica, Alemanya, Finlàndia, França i Espanya (Madrid).
S'ha procedit a informar d'aquests fets a les autoritats competents de les comunitats autònomes a través de la Xarxa d'Alerta Alimentària Nacional (SCIRI).
Com a mesura de precaució, es recomana a aquells consumidors al•lèrgics als crustacis que poguessin tenir el producte anteriorment esmentat en les seves llars que s'abstinguin de consumir-lo.
Així mateix, s'indica que el consum d'aquest producte no comporta cap risc per a la resta de consumidors.