Aspirina 500 mg granulat, 10 i 20 sobres

Data: 08-02-2017 - Categoría: Salut

Lots i data de caducitat:
ASPIRINA 500 mg GRANULAT, 10 sobres (NR: 67875, CN: 654571)
Lote BTT16WA,  caducitat 03/2017
Lote BTT17GJ,  caducitat 03/2017
Lote BTT1B2W, caducitat 01/2018
ASPIRINA 500 mg GRANULADO, 20 sobres (NR: 67875, CN: 661523)
Lote BTT179F, caducitat  03/2017
Lote BTT17NX,  caducitat 06/2017
Lote BTT19DF,  caducitat 09/2017
Lote BTT1B5S,  caducitat 01/2018
Lote BTT1E89, caducitat  11/2018

Descripció del defecte:
Segellat insuficient del condicionament primari en algunes unitats, que pot afectar a l'adequada hermeticidad del sobre.

Mesures cautelars adoptades:
Retirada del mercat de totes les unitats distribuïdes dels lots de medicaments citats anteriorment i devolució al laboratori pels llits habituals

Actuacions a realitzar per les CCAA:
Seguiment de la retirada

Font: AEMPS