Alerta productes cosmètics de la marca Adidas

Data: 17-04-2024 - Categoría: Consum



Alerta per a consumidors relacionada amb la retirada d'un lot del producte ADIDAS Active Start Revitalizing Shower Gel

Referència: PS/MCH-CM 0247/2024
Alerta Rapex: -
Marca i nom comercial
ADIDAS Active Start Revitalizing Shower Gel
 
Responsable de la posada en el mercat
COTY - Adidas Department
14 rue du 4 Septembre
75002 Paris (França)

Lot/s: 9155

Descripció del risc detectat
En la llista d’ingredients d’aquest producte cosmètic s’indica que conté butylphenylmethylpropional. Aquesta substància està inclosa en l'annex II (llista de substàncies prohibides en productes cosmètics) del Reglament (CE) 1223/2009, la qual cosa fa que estigui prohibit el seu ús en productes cosmètics.

Aquest producte cosmètic no compleix el Reglament (CE) 1223/2009.

Mesures adoptades
L’Agència Española de Medicaments i Productes Sanitaris ha ordenat, com a mesures cautelars:
El cessament de la comercialització del lot afectat d’aquest producte.
La retirada del mercat de les unitats distribuïdes del lot afectat d’aquest producte.

Recomanacions als consumidors i usuaris
No adquiriu cap unitat del lot afectat d’aquest producte
Si disposeu d’alguna unitat del lot afectat d’aquest producte, deixeu-la d’utilitzar de manera immediata.
 
Per resoldre qualsevol qüestió relacionada amb aquesta alerta sanitària, podeu enviar un correu electrònic a controlfarmaceutic.salut@gencat.cat, indicant, en l'assumpte del correu, la referència i la marca i nom comercial del producte afectat.

Si heu experimentat o teniu coneixement de que algú ha patit algun efecte no desitjat atribuïble a l’ús d’un producte cosmètic, podeu comunicar-ho a través del portal NotificaCS.

Servei de Control Farmacèutic i Productes Sanitaris
Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris


Alerta per a consumidors relacionada amb la retirada de tots els lots del producte ADIDAS Get Ready After Shave

Referència: PS/MCH-CM 0243/2024
Alerta Rapex: A12/00804/24

Marca i nom comercial
ADIDAS Get Ready After Shave
 
Responsable de la posada en el mercat
COTY - Cosmetics Romania
Bucureti- Ploieti, nr.42-44, Cldirea B, Aripa B1, et 3, Sector 1
Bucarest (Romania)
 
Lot/s: Tots

Descripció del risc detectat
En la llista d’ingredients d’aquest producte cosmètic s’indica que conté butylphenylmethylpropional. Aquesta substància està inclosa en l'annex II (llista de substàncies prohibides en productes cosmètics) del Reglament (CE) 1223/2009, la qual cosa fa que estigui prohibit el seu ús en productes cosmètics.
Aquest producte cosmètic no compleix el Reglament (CE) 1223/2009.
 
Mesures adoptades
L’Agència Española de Medicaments i Productes Sanitaris ha ordenat, com a mesures cautelars:
El cessament de la comercialització d’aquest producte.
La retirada del mercat de totes les unitats distribuïdes d’aquest producte.
Recomanacions als consumidors i usuaris
No adquiriu cap unitat d’aquest producte
Si disposeu d’alguna unitat d’aquest producte, deixeu-la d’utilitzar de manera immediata.
 
Per resoldre qualsevol qüestió relacionada amb aquesta alerta sanitària, podeu enviar un correu electrònic a controlfarmaceutic.salut@gencat.cat, indicant, en l'assumpte del correu, la referència i la marca i nom comercial del producte afectat.
Si heu experimentat o teniu coneixement de que algú ha patit algun efecte no desitjat atribuïble a l’ús d’un producte cosmètic, podeu comunicar-ho a través del portal NotificaCS.

Servei de Control Farmacèutic i Productes Sanitaris
Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris