Alerta farmacèutica: Memantina Pensa 20 Mg

Data: 11-12-2018 - Categoría: Alimentació


 
 
ALERTA FARMACÈUTICA
Referència: DICM / CONT / RSJ
Nº alerta: R_44 / 2018
 • Data: 3 desembre 2018
 • Producte: Medicament
 • Marca comercial i presentació: MEMANTINA PENSA 20 MG COMPRIMITS RECOBERTS AMB PEL•LÍCULA EFG, 56 COMPRIMITS
 • DCI o DOE: memantina hidroclorur
 • Nº Registre: 78.320
 • Codi Nacional: 700.985
 • Lot: L001
 • Data de caducitat: 2019.06.30
 • Titular d'autorització de comercialització: PENSA PHARMA, S.A.U.
 • Laboratori fabricant: J. URIACH I COMPANYIA, SA
 • Domicili social del responsable del producte: C /. Jorge Comín, 3-Baixos, 46015 València
 • Descripció del defecte: Resultat fora d'especificacions obtingut en els estudis d'estabilitat en curs per al paràmetre velocitat de dissolució a 24 mesos
 • Informació sobre la distribució: Cadena de distribució i dispensació
 • Classificació dels defectes: Classe 2
 • Mesures cautelars adoptades: Retirada del mercat de totes les unitats distribuïdes del lot L001 i devolució al laboratori pels lleres habituals
 • Actuacions a realitzar per les CCAA: Seguiment de la retirada
 
Font: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios - AEMPS