Alerta de productes cosmètics, productes de cura personal i biocides

Data: 30-06-2022 - Categoría: Consum


Referència: PS/MGC CM 259/2022/IL          Data: 29/06/2022        

Marca i nom comercial:

Agua de Colonia Florida Water Murray & Lanman
Agua de Kananga Murray & Lanman
Colonia de Ruda Murray & Lanman
Colonia de Rosas Murray & Lanman
Colonia Flor de Naranja Murray & Lanman
Colonia de Canela C’Est Si Bon. Consorcio Industrial de Arequipa S.A (Perú)

Responsable de la posada en el mercat 
Lot/s: Tots

PRODUCTES ALIMENTARIS LA PERLA SL
C/ Marie Curie s/n
08430 LA ROCA DEL VALLÈS

Descripció del risc detectat

Els productes cosmètics afectats van ser importats per aquesta empresa sense
haber realitzat la corresponent declaració responsable com importador de
productes cosmètics a l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris,
incomplint el que està establert a l’article 18 del Reial decret 85/2018. Els
productes tampoc no han estat notificats al Portal de Notificació de Productes
Cosmètics.
 
Gravetat:  Greu

Informació sobre la distribució

D’acord amb la informació proporcionada per PRODUCTES ALIMENTARIS LA PERLA SL, aquests productes es distribueixen a l’Estat espanyol.

Mesures adoptades

L’empresa ha adoptat les mesures de cessament de la comercialització, retirada del mercat i retirada de la pàgina web de l’empresa (https://www.laperlavalles.cat) de qualsevol informació/oferta de venda dels productes cosmètics (aigües de colònia) afectats.
L’empresa ha confirmat i ha aportat informació i documentació per acreditar que ha efectuat la retirada del mercat, posant-se en contacte amb els clients als que ha subministrat alguna unitat d’aquestsproductes.

Recomanacions als consumidors
• No adquiriu cap unitat d’aquests productes.
• Si disposeu d’alguna unitat d’aquests productes, no l’utilitzeu.

Servei de Control Farmacèutic i Productes Sanitaris

Per resoldre qualsevol qüestió relacionada amb aquesta alerta sanitària, podeu enviar un correu electrònic a controlfarmaceutic.salut@gencat.cat, indicant, en l’assumpte del correu, la referència i la marca i nom comercial del producte afectat.