Alerta de productes cosmètics: Orlane Soin Fermeté Thermo Lift

Data: 12-01-2023 - Categoría: Consum


Referència  PS/CBV-CM 534 2022/AE
Data  11/01/2023
Alerta RAPEX   A12/01827/22

Marca i nom comercial  ORLANE SOIN FERMETE THERMO LIFT

Responsable de la posada en el mercat
ORLANE
12 rond point des Champs Elysées
75008 París (França)

Lot/s
019309, 018069, 018418, 019189

Descripció del risc detectat
El producte conté la substància prohibida 3 i 4-(4-Hidroxi-4-metilpentil) ciclohex-3-ene-1-carbaldehid (HICC) (Lyral), que està inclosa en l'Annex II (de substàncies prohibides en productes cosmètics) del Reglament (CE) núm.1223/2009 sobre productes cosmètics.

Mesures adoptades
L’Agència Española de Medicaments i Productes Sanitaris ha ordenat, com a mesures cautelars, el cessament de la comercialització i la retirada del mercat de totes les unitats dels lots afectats d’aquest producte.

Recomanacions als consumidors
No adquiriu cap unitat dels lots afectats d’aquest producte.
Si disposeu d’alguna unitat dels lots afectats d’aquest producte, deixeu-la d’utilitzar de manera immediata.

Recomanacions als distribuïdors i establiments de venda
Si disposeu d’unitats dels lots afectats d’aquest producte, immobilitzeu-les i cesseu-ne la comercialització, de manera immediata.
Contacteu amb el proveïdor d’aquest producte i gestioneu la devolució de les unitats dels lots afectats de què disposeu.
 
Per resoldre qualsevol qüestió relacionada amb aquesta alerta sanitària, podeu enviar un correu electrònic a controlfarmaceutic.salut@gencat.cat, indicant, en l’assumpte del correu, la referència i la marca i nom comercial del producte afectat.
Si heu experimentat o teniu coneixement de que algú ha patit algun efecte no desitjat atribuïble a l’ús d’un producte cosmètic, podeu comunicar-ho a través del portal NotificaCS

Servei de Control Farmacèutic i Productes Sanitaris